Rešenjem Vlade Republike Srbije imenovani su predsednik i članovi Upravnog odbora Instituta za povrtarstvo Smederevska Palanka.

Predsednik Upravnog odbora je:

  • dr Nenad Pavlović, docent na Agronomskom fakultetu u Čačku Univerziteta u Kragujevcu.

Članovi Upravnog odbora su:

  • prof. dr Nikola Ćurčić, vanredni profesor i viši naučni saradnik, Institut za ekonomiku poljoprivrede u Beogradu,
  • dr Svetlana Roljević Nikolić, viši naučni saradnik, Institut za ekonomiku poljoprivrede u Beogradu,
  • dr Milan Šević, naučni saradnik, Poljoprivredna stručna i savetodavna služba Beograd doo Mladenovac,
  • dr Slađan Adžić, naučni saradnik,
  • dr Zdenka Girek, naučni saradnik i
  • dr Jelena Damnjanović, naučni saradnik.