Oglas (objavljen 12.11.2020):
Institutu za povrtarstvo potrebni su Promoteri za terenski rad. Više informacija na adresi: Tekst oglasa.

Oglas (objavljen 27.08.2020):
Institutu za povrtarstvo, Smederevska Palanka potrebni su doktorandi poljoprivrednog, biološkog ili hemijskog fakulteta koji ispunjavaju uslove za izbor u zvanje istraživač-saradnik (prijavljena tema doktorske disertacije i ima bar jedan objavljen rad). Prijave (CV, bibliografiju, dokaz o prijavljenoj temi) slati na e-mail adresu: spavlovic@institut-palanka.rs ili info@institut-palanka.rs