Dr Zdenka Girek, Viši naučni saradnik
Rukovodilac odeljenja za genetiku i oplemenjivanje povrća i odeljenja za agrotehniku i fiziologiju povrća

Zdenka Girek je rođena 1978. godine u Zemunu. Osnovnu školu i gimnaziju je završila u Staroj Pazovi. Poljoprivredni fakultet, Univerziteta u Beogradu je upisala školske 2000/2001 godine na Odseku za ratarstvo. Diplomirala je 2006. godine sa diplomskim radom iz oblasti genetike i oplemenjivanja biljaka pod naslovom: „Razvoj haploidnih embriona pšenice posle udaljenih ukrštanja“. Doktorske akademske studije je upisala školske 2007/2008 godine na Poljoprivrednom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, studijski program – Ratarstvo i povrtarstvo, uža oblast istraživanja Genetika, oplemenjivanje biljaka i biotehnologija. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Indukcija polne ekspresije i genetička varijabilnost osobina dinje (Cucumis melo L.)“ odbranila je u decembru 2013. godine. U zvanju je naučni saradnik.

Od 03.11.2008. godine je zaposlena u Institutu za povrtarstvo iz Smederevske Palanke, u Odeljenju za genetiku i oplemenjivanje povrća na selekciji biljaka iz familije Cucurbitaceae. Od 2015. godine je Rukovodilac Odeljenja za genetiku i oplemenjivanje povrća u Institutu za povrtarstvo.

Objavila je 77 naučnih radova i saopštenja iz oblasti genetike, oplemenjivanja biljaka, povrtarstva, organske proizvodnje i selekcije povrtarskih vrsta. Koautor je jedne priznate sorte kupusa na međunarodnom nivou, autor jednog hibrida dinje i koautor jedne sorte krastavca na nacionalnom nivou. Učestvovala je na 13 nacionalnih i 10 međunarodnih skupova. Učestvovala je na 6 nacionalnih i 3 međunarodna projekta. Kao predstavnik Republike Srbije učestvovala je na radionici „Workshop on Agricultural Science and Technology Exchange between China and Central-Eastern European Countries“ 2013. godine u Pekingu, Kina i na radionici „ECPGR Workshop for the establishment of a European Evaluation Network (EVA) on vegetable crop“ 2019. godine u Draču, Albanija. Član je Društva genetičara Srbije i Društva selekcionera i semenara Republike Srbije.

Uža oblast istraživanja: Cucurbitaceae, selekcija i oplemenjivanje konvencionalnim metodama, genetički resursi povrtarskih vrsta, indukcija polne ekspresije kod dinje, genetička varijabilnost osobina dinje, analiza nasleđivanja i određivanje dobrih kombinatora, primena molekularnih markera u procesu oplemenjivanja (RAPD), statističke metode za obradu podataka, AMMI analiza.