Dr Bogoljub Zečević, Viši naučni saradnik
Direktor

Rođen je 1965. godine u Zrenjaninu.

Poljoprivredni fakultet u Zemunu završio je 1991. Magistarski rad pod naslovom Efekti heterozisa kod hibrida paprike (Capsicum annuum L.), odbranio je 1996, a doktorsku tezu pod naslovom: Uticaj germplazme roditelja na kvantitativne osobine hibrida F1, F2 i F3 generacije paprike (Capsicum annuum L.) 2001. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu.

U Institutu za povrtarstvo radi od 1994. godine u Odeljenju za genetiku i oplemenjivanje povrća na oplemenjivanju paprike i plavog patlidžana. Od 1997. bio je rukovodilac Odeljenja za genetiku i oplemenjivanje povrća, a od 2001. do 2008. direktor Instituta za povrtarstvo. Za predstavnika Vlade Republike Srbije u Skupštini Instituta imenovan je 2010. Tu funkciju je obavljao do momenta postavljenja na mesto direktora Instituta za povrtarstvo, avgusta 2013. Na funkciji direktora Instituta je i danas.

Autor i koautor je 138 naučnih radova objavljenih u domaćim i stranim časopisima i saopštenja na nacionalnim i međunarodnim skupovima. Autor je 27 priznatih sorti različitih povrtarskih vrsta (paprike, graška, plavog patlidžana rotkvice, rotkve, pastrnka, kupusa i crnog luka). Obavio je više studijskih putovanja (Izrael, Mađarska i Bugarska). Nacionalni koordinator je za biljne genetičke resurse iz familije Solanaceae. Kao komentor i član komisije učestvovao je u izradi odbrani doktorskih radova studenata Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Član je Društva genetičara Srbije i Društva selekcionera i semenara Srbije.

Uža oblast istraživanja: genetika i oplemenjivanje povrtarskih vrsta, paprika, selekcija konvencionalnim metodama, primena molekularnih markera u procesu oplemenjivanja, nasleđivanje značajnih osobina, heterozis, muška sterilnost kod paprike, tehnologija gajenja povrtarskih vrsta, semenarstvo povrća, zaštita od bolesti i štetočina povrtarskih vrsta, očuvanje biodiverziteta i genetičkih resursa.