Dr Bogoljub Zečević
Viši naučni saradnik
Direktor
Dr Suzana Pavlović
Naučni saradnik
Rukovodilac naučnoistraživačkog rada
Predsednik Naučnog veća
Dr Zdenka Girek
Naučni saradnik
Rukovodilac odeljenja za genetiku i oplemenjivanje povrća
Dr Slađan Adžić
Naučni saradnik
Rukovodilac odeljenja za doradu i pakovanje semena
Dr Jelena Damnjanović
Naučni saradnik
Rukovodilac Laboratorije za ispitivanje semena
Dr Dejan Cvikić
Viši stručni saradnik
Dr Nenad Pavlović
Viši naučni saradnik
Dr Milan Ugrinović
Naučni saradnik
Dr Radiša Đorđević
Naučni saradnik
Željko Radošević, dipl.inž
Stručni saradnik
Ivan Krga, mast.inž.polj
Istraživač saradnik
Bojana Jovanović, mast.inž
Istraživač pripravnik
Ivana Živković, mast.inž.tehn.
Istraživač saradnik